تعرفه ها


ساده

رایگان

پیشرفته «یکساله»

300,000 تومان

تعیین وقت آنلاین done done
مدیریت رزروها done done
صفحه اختصاصی done done
اپلیکیشن آرایشگران done done
مدیریت مالی close done
وبلاگ - کانال close done
کد های تخفیف close done
مدیریت مشتریان close done
قابلیت افزودن همکار آرایشگر close done

* - با ثبت هر آرایشگاه جدید از امکانات سطح رایگان برخوردار خواهید شد.
* - برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد هرکدام از امکانات بالا به سوالات متداول مراجعه کنید.